• بهترین محافظتی که تاکنون در برابر لکه‌های سفید و زرد زیر بغل داشته‌ایم.
  • فرمول جدید محافظت عالی ۴۸ ساعته‌ای به شما می‌دهد، بدون اینکه لکه‌ای بر جا بگذارد.
  • موجود برای مردان و زنان، در عطرهای مختلف.

دانش

روش کار

TOP